Výchova dětí

Ve škole nás naučí, jak je dlouhá nejdelší řeka světa. Nikdo nás ale neučí, jak žít v partnerství a jak vychovávat děti.

Seminář je určen budoucím i stávajícím rodičům a prarodičům, pedagogům a všem, které toto téma zajímá. Je určen každému, kdo chce vychovávat děti v lásce a úctě zároveň.

Témata víkendového semináře:

- základní potřeby dětí od 0 do 18 let
- jak přistupovat k těm nejmenším od narození, aby z nich vyrostly spokojené a samostatné děti, které si v dospělosti nemusí „léčit“ své deprivace z dětství všemi možnými způsoby (od nefungujících partnerských vztahů až po drogové závislosti)
- kdy a proč děti přestávají věřit svým pocitům a schopnostem, co ve skutečnosti slyší, když jim něco říkáme
- proč jsou některé děti neklidné a "zlobí", co je často příčinou jejich nemocí
- jak si vybrat školku a školu, školní zralost a nástup do MŠ
- jak rodiče a prarodiče ovlivňují své děti (i my jsme děti svých rodičů), proč od nás přebírají naše problémy a životní témata, a jak tomu předejít
- vzájemný respekt
- hranice a laskavá důslednost
- odměny a tresty
- výchova sourozenců
- zážitková cvičení
- sdílení zkušeností
- a mnoho dalšího


Termíny