Přihláška | DVŮR SYCHROV

Přihláška na seminář

Místo Vám bude rezervováno po přijetí Vaší přihlášky a zálohy.

Kontrolní otázka: Zapište prosím do políčka níže čislici devět.

Odesláním této přihlášky jsem si plně vědomá(ý) níže uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.


ÚČASTNICKÁ DOHODA


Seminář není náhradou za lékařskou péči. Pokud účastník v dané době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se informovat o tom lektora před začátkem semináře. Účastník podpisem této dohody stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a že neužívá psychofarmaka. V opačném případě se zavazuje informovat před začátkem kursu lektora.

Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce. Účastník může být v průběhu aktivity vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Lektor má právo vyloučit účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář vrácen. Rozhodne-li se účastník sám ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Přihlášení se na program nabývá platnosti po zaplacení zálohy (jejíž výši naleznete v tabulce termínů). Storno podmínky: Při odhlášení se ze semináře do 1 měsíce před zahájením semináře je storno poplatek 50% zálohy. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen náhradník.

Po příjezdu na kurs je nutné se prokázat potvrzením o zaplacení zálohy.

Číslo našeho účtu: 167 373 570/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno. Děkujeme.


Pavla Sedláčková, Klášter 84, 582 82 Vilémov
tel: 731306848, seminare(zavinac)dvursychrov.cz; www.dvursychrov.cz