Komunikace

Mluvte tak, aby Vám rozuměli!
Naučte se mluvit tak, aby druhý opravdu slyšel to, co mu chcete sdělit.

KOMUNIKACE TROCHU JINAK - I.

"To, co vytváří základ naší existence, nejsou fakta. Jsou to názory lidí na fakta. A co víc, názory na názory." Zajímá Vás, který znalec soudobé komunikace je autorem tohoto výroku? Věřte nebo ne, je to řecký filozof Epiktétos – a k tomuto poznání došel v 1. století n.l.

Úspěch v dnešním moderním, médii tvarovaném světě, závisí do značné míry na umění jasně, rychle a přitom srozumitelně komunikovat s veřejností – ať už s lidmi kolem nás, s širší veřejností, s obchodními partnery nebo s médii.

Schopnost srozumitelně komunikovat a správně porozumět komunikaci ostatních je jednou z nejdůležitějších schopností pro všechny, kteří často jednají s jinými lidmi, vystupují na veřejnosti nebo vedou kolektiv pracovníků.

Na semináři lektor Petr Sedláček prakticky demonstruje pravidla pro efektivnější komunikaci. Součástí semináře je práce s původními významy slov – učí, jak používat slova tak, aby nebyla pouhým shlukem písmen, ale aby byla opravdovými nositeli našeho sdělení. Neméně důležitou součástí kursu je učení se schopnosti vnímat komunikaci druhého člověka – nikoli pouze pomocí slov, ale právě vnímáním obsahu „za slovy“.

Cena (bez stravy a ubytování): 2.500,- Kč
Záloha: 1.000,- Kč

Termíny

KOMUNIKACE TROCHU JINAK - II.
(pouze pro absolventy Komunikace I.)

Seminář Komunikace trochu jinak II. je pokračováním úspěšného prvního, základního kursu. Je určen výhradně jeho absolventům. Během semináře budeme praktickými cvičeními a technikami zdokonalovat dovednosti a znalosti z prvního kursu a přidáme základy nonverbální komunikace. Prohloubíme své schopnosti hovořit jazykem, kterému kromě nás rozumějí i ti ostatní – naši blízcí, partneři, děti, zaměstnanci, nadřízení … Stejně jako v prvním kursu bude naše pozornost mnohem více než na mluvení směrována na vnímání způsobu, kterým komunikují naši partneři v komunikaci.

Cena (bez stravy a ubytování): 3.000,- Kč
Záloha: 1.000,- Kč